Vystavovatelia informácie

Ďakujeme za Váš záujem o podporu podujatia 45.Slovenskej konferencie farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky. 

Konferencia je organizovaná za účelom sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a je zameraná na prezentácie nových poznatkov v rámci odboru. Je určená predovšetkým pre farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky, pracujúcich v lekárňach, výdajniach ZP, či iných zariadeniach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť.

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame!

Začiatok konferencie: 8.11.2024 o 10.00 hod.

Záver konferencie:      9.11.2024 o 12.00 hod.

Miesto: Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01

Prihlasovací formulár vyplňte najneskôr do : 30. 6. 2024

Predpokladaná účasť

250-270 účastníkov

Obedy

Zabezpečené v hoteli Bellevue v cene  14 €/ 1 obed

Coffe break

Piatok  od 14,00 do 15,00 hod.

Sobota  od   9,00 do  9,30 hod.

Parkovanie

V areáli hotela Bellevue je pre ubytovaných hostí bezplatné.

Reprezentanti

Maximálny počet reprezentantov zúčastnených za jednu spoločnosť sú štyria.

Z dôvodov obmedzenej kapacity nebude možné navýšiť  počet reprezentantov.

Prednáška

V rozsahu 10 minút – 100 € + DPH  v 3. a 4. bloku konferencie.

Prihlasovanie prednášok bude ukončené po naplnení kapacitných možností.

Názov prednášky, meno prednášajúceho a súhrn prednášky (abstrakt) je potrebné predom komunikovať s organizátorom      a materiál doručiť  organizátorovi do termínu: 20.9.2024.

Po tomto termíne nebude možné zaradiť  abstrakt                do zborníka!

Prednášku a prípadné videá, ktoré sú súčasťou prednášky, je potrebné zaslať  našej koordinátorke, p. Júlii Šteffkovej,      do termínu: 31.10.2024 na e-mailovú adresu: julia.ssflatzp@gmail.com

Inzercia

V zborníku abstraktov A5 – 150 € + DPH.

Pripravovaný formát bulletinu je A5.  Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať  v tlačovom PDF (CMYK 300 dpi),      3 mm spadávka na adresu: alena.slezacek@gmail.com              do termínu: 20.9.2024.

Po tomto termíne nebude možné inzerciu uverejniť v zborníku abstraktov!

Logo spoločnosti-partneri podujatia

Logo Vašej spoločnosti prosíme dodať v tlačovej kvalite            na adresu: alena.slezacek@gmail.com do termínu: 20.9.2024.

Po tomto termíne nebude možné logo spoločnosti uverejniť v zborníku abstraktov!

Balík A

Vystavovateľ – základ 880 € + DPH

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 2 x 2m na dva konferenčné dni

2 x Coffe break            pre dvoch zástupcov

Účasť  max. 2 zástupcov na spoločenskom večeri

K poplatku už nie je účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík B

Vystavovateľ – väčší stánok 3 x 2m –           1100 € + DPH

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 2 x 3m na dva konferenčné dni

2 x Coffe break            pre štyroch zástupcov

Účasť  max. 4 zástupcov  na spoločenskom večeri

K poplatku už nie je účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík C

Partner – 1450 € +  DPH

(partner coffe breake)

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 3 x 2m

Inzercia v zborníku abstraktov A5

Logo spoločnosti              na obrazovkách v hoteli a stolíkoch coffe breaku

Logo spoločnosti         na Rollupe partnerov coffe breaku

1 x reklamný banner v priečelí prednáškovej miestnosti

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue v cene 160 € / izbu

2 x Coffe break pre štyroch zástupcov

Účasť max. 4  zástupcov na spoločenskom večeri

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík D

Hlavný partner –      1980 € + DPH (partner spoločenského večera)

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 3 x 2m

Reklamný spot vysielaný v rámci celého spoločenského večera

Logo spoločnosti na slávnostných pozvánkach

Slávnostný prípitok       v rámci zahájenia večera, prednesený zástupcom partnera

Logo spoločnosti na TV obrazovkách v hoteli

Inzercia v zborníku abstraktov A5

2 x reklamný banner     v priečelí prednáškovej miestnosti

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue v cene 135 €/ izbu

2 x Coffe break pre štyroch zástupcov

Účasť max. 4  zástupcov na spoločenskom večeri

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík E

Generálny partner- 2500 € + DPH

Tento poplatok zahŕňa:

Exkluzivitu – maximálne traja generálni partneri na podujatí

Výstavný stánok o rozmere 4×2m na dva dni

Fotostenu s ústredným logom spoločnosti

Jednu prednášku            v rozsahu 15 min. v prvý deň konania konferencie

Logo spoločnosti a reklama na produkty po celý čas vysielanú na obrazovkách v konferenčných priestoroch a v izbách hotela

Inzercia produktu v zborníku abstraktov A5

Logo firmy na všetkých  pracovných materiáloch

2 x reklamný banner v priečelí prednáškovej miestnosti

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue v cene 135 / izbu

2 x Coffe break            pre štyroch zástupcov

Účasť 4 zástupcov na spoločenskom večeri

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík F

Diamantový partner –  3500 € + DPH 

Tento poplatok zahŕňa:

Exkluzivitu – iba jedného diamantového partnera na podujatí

Výstavný stánok o rozmere 4 x 3m na dva dni

Fotostenu s ústredným logom spoločnosti

Jednu prednášku v rozsahu 45 minút v prvý deň konania konferencie

Logo spoločnosti v  zborníku abstraktov

2 x inzercia na produkty v zborníku abstraktov A5

Logo spoločnosti a krátky spot vysielaný na obrazovkách v hoteli

Reklamný spot odvysielaný v rámci hlavného prednáškového dňa

3 x reklamný banner v priečelí prednáškovej miestnosti

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue v cene 135 / izbu

2 x Coffe break pre 6 zástupcov

Účasť max. 6 zástupcov na spoločenskom večeri.

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Výstavné stánky

Inštalácia stánkov: štvrtok od 18,00 – 24,00 hod.

                                    piatok od 7,00 – 10,00 hod.

Deinštalácia:           sobota od 12,00 hod.

Stánky zabezpečí organizátor, pokiaľ si chcete nainštalovať  vlastný stánok, je potrebné uviesť  to v prihláške.

Vystavovateľské miesta budú vopred určené organizátorom, s prihliadnutím na to, aká forma účasti je objednaná.

Elektrina

V priestoroch určených na prezentáciu firiem je prívod elektrickej energie            na viacerých miestach. Na dosiahnutie k stánku je potrebné využiť  vlastné predlžovačky.

Zásteny

Je potrebné, aby nezasahovali do priestoru susedných stánkov.

Na stánku bude založený zborník abstraktov s programom konferencie,  minerálka pre zástupcov spoločností, informačné pokyny,                                 vrece na vyprodukovaný odpad.

Obrusy

Je vhodné priniesť si vlastné obrusy s logom spoločnosti.

Telefónny kontakt

Počas podujatia Vám bude k dispozícii organizátor, ktorý bude s Vami riešiť aktuálne požiadavky v rámci technicko-organizačného zabezpečenia výstavných stánkov.

Anton Slezáček, tel. číslo: +421 903 143 150

Všetky požiadavky týkajúce sa Vašej účasti na kongrese môžete uviesť  v prihláške, prípadne kontaktovať  organizátora na:

Alena Slezáček Bohúňová

 +421 908 934 855 

alena.slezacek@gmail.com