Z dôvodu naplnenia kapacity sa už na konferenciu nedá prihlásiť!

Vystavovatelia informácie

Ďakujeme za Váš záujem o podporu podujatia 44.Slovenskej konferencie farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky. 

Konferencia je organizovaná za účelom sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a je zameraná na prezentácie nových poznatkov v rámci odboru. Je určená predovšetkým pre farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky, pracujúcich v lekárňach, výdajniach ZP, či iných zariadeniach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť.

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame!

Začiatok konferencie: 3.11.2023 o 10.00 hod.

Záver konferencie:      4.11.2023 o 12.00 hod.

Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Starý Smokovec 21, 036 01

Prihlasovací formulár vyplňte najneskôr do : 30. 6. 2023

Predpokladaná účasť

230-250 účastníkov

Obedy

Zabezpečené v hoteli Bellevue v cene  12.- €

Coffe break

Piatok  od 14,00 do 15,00 hod.

Sobota  od   9,00 do  9,30 hod.

Parkovanie

V areáli hotela Bellevue je bezplatné.

Reprezentanti

Maximálny počet reprezentantov zúčastnených za jednu spoločnosť sú štyria.

V prípade záujmu nad rámec je poplatok: 40 €/ 1 reprezentant. 

Prednáška

V rozsahu 10 minút – 60.- €+ DPH  v 3. a 4. bloku konferencie.

Prihlasovanie prednášok bude ukončené po naplnení kapacitných možností.

Názov prednášky, meno prednášajúceho a súhrn prednášky (abstrakt) je potrebné predom komunikovať s organizátorom a materiál doručiť organizátorovi do termínu: 20.9.2023.

Inzercia

V zborníku abstraktov A5 – 130.- € + DPH.

Pripravovaný formát bulletinu je A5.  Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať  v tlačovom PDF (CMYK 300 dpi),      3 mm spadávka na adresu: alena.slezacek@gmail.com              do termínu: 30.9.2023.

Logo spoločnosti-partneri podujatia

Logo Vašej spoločnosti prosíme dodať v tlačovej kvalite            na adresu: alena.slezacek@gmail.com do termínu: 30.9.2023.

Balík A

Vystavovateľ  – základný poplatok  780.- € + DPH

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 2×2 m na dva konferenčné dni.

2x Coffe break pre štyroch zástupcov.

Účasť 4 zástupcov                na spoločenskom večeri.

K poplatku už nie je účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV !

Balík B

Vystavovateľ –  stánok           s väčšími rozmermi        3x2m/980.- € + DPH

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 2×3 m na dva konferenčné dni.

2x Coffe break pre štyroch zástupcov.

Účasť  4 zástupcov               na spoločenskom večeri.

K poplatku už nie je účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV !

Balík C

Partner  – 1320.- € +  DPH

( partner coffe breake )

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 3×2 m.

Inzercia v zborníku abstraktov A5.

Logo spoločnosti                   na obrazovkách v hoteli a stolíkoch coffe breaku.

2x reklamný banner v priečelí prednáškovej miestnosti.

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue.

2x Coffe break pre štyroch zástupcov.

Účasť 4  zástupcov na spoločenskom večeri.

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík D

Hlavný partner  – 1820.- € + DPH (partner spoločenského večera)

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 3×2 m.

Reklamný spot vysielaný v rámci celého spoločenského večera.

Logo spoločnosti na fotostene.

Slávnostný prípitok v rámci zahájenia večera, prednesený zástupcom sponzora.

Logo spoločnosti na TV obrazovkách v hoteli.

Inzercia v zborníku abstraktov A5.

2x reklamný banner v priečelí prednáškovej miestnosti.

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue.

2x Coffe break pre štyroch zástupcov.

Účasť  5  zástupcov na spoločenskom večeri.

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Balík E

Generálny partner – 2350.- € + DPH

Tento poplatok zahŕňa:

Výstavný stánok o rozmere 4×2 m na dva dni.

Fotostenu s ústredným logom spoločnosti.

Jednu prednášku v rozsahu   15 min. v prvý deň konania konferencie.

Logo spoločnosti a reklama na produkty po celý čas vysielanú na obrazovkách        v konferenčných priestoroch a v izbách hotela.

Inzercia produktu v zborníku abstraktov A5.

Logo firmy na všetkých  pracovných materiáloch.

3x reklamný banner v priečelí prednáškovej miestnosti.

Ubytovanie garantované v hoteli Bellevue.

2x Coffe break pre štyroch zástupcov.

Účasť 4 zástupcov na spoločenskom večeri.

K poplatku už nebude účtovaná žiadna iná čiastka rámci administratívneho VPV!

Výstavné stánky

Inštalácia stánkov: štvrtok od 18,00 – 24,00 hod.

                                    piatok od 7,00 – 10,00 hod.

Deinštalácia:           sobota od 12,00 hod.

Stánky zabezpečí organizátor, pokiaľ si chcete nainštalovať  vlastný stánok, je potrebné uviesť  to v prihláške.

Vystavovateľské miesta budú vopred určené organizátorom, s prihliadnutím na to, aká forma účasti je objednaná.

Elektrina

V priestoroch určených na prezentáciu firiem je prívod elektrickej energie            na viacerých miestach. Na dosiahnutie k stánku je potrebné využiť  vlastné predlžovačky.

Zásteny

Je potrebné, aby nezasahovali do priestoru susedných stánkov.

Na stánku bude založený zborník abstraktov s programom konferencie,  minerálka pre zástupcov spoločností, informačné pokyny,                                 vrece na vyprodukovaný odpad.

Obrusy

Je vhodné priniesť si vlastné obrusy s logom spoločnosti.

Telefónny kontakt

Počas podujatia Vám bude k dispozícii organizátor, ktorý bude s Vami riešiť aktuálne požiadavky v rámci technicko-organizačného zabezpečenia výstavných stánkov.

Anton Slezáček, tel. číslo: +421 903 143 150

Všetky požiadavky týkajúce sa Vašej účasti na kongrese môžete uviesť  v prihláške, prípadne kontaktovať  organizátora na:

Alena Slezáček Bohúňová

 +421 908 934 855 

alena.slezacek@gmail.com