Kontakty

Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru:      

Alena  Slezáček Bohúňová                                                                 Tel.: +421 908 934 855                                                                       E-mail: alena.slezacek@gmail.com

Členovia organizačného výboru:

 • Alena Hanušniaková
 • Alica Vargová
 • Andrea Bukovská
 • Anna Mikulová
 • Anton Slezáček,
 • Jana Olejová
 • Júlia Šteffková
 • Katarína Brídziková
 • Ľubomíra Hečková
 • Peter Šteffko
 • Valéria Tóthová

Organizačný sekretariát konferencie

Agnetúra VÉRITÉ s.r.o.

Sídlo: V. Spanyola 2124/20 Žilina 010 01                                                            Zapísaná: v OR na OS NITRA., oddiel: Sro, vložka číslo 58536/N                          IČO: 54961513                                                                                                                        IČ DPH: SK2121826465                                                                                            Bankové spojenie : Fio banka, a.s.                                                                              Číslo účtu/IBAN SK33 8330 0000 0020 0247 3804

Web:     www.verite.sk                                                                                                          E-mail:  veritesk@gmail.com                                                                                        Tel.:       +421 908 934 855