Program

Ústredná téma konferencie

Komplexná starostlivosť o matku a dieťa

V rámci hlavnej témy budú komunikované  nasledujúce problematiky:

  • Gravidita, hormonálne zmeny v gravidite
  • Špecifiká farmakoterapie v gravidite
  • Životospráva tehotnej ženy, možnosti a riziká fytoterapie v tehotenstve
  • Zdravotnícke pomôcky používané v súvislosti s graviditou, pôrodom, laktáciou
  • Pôrod od A po Z
  • Popôrodná starostlivosť o mamičku a novorodenca
  • Dojčenie
  • Výživa dieťatka po ukončení dojčenia
  • Starostlivosť o dojča a batoľa, najčastejšie akútne ochorenia dojčenského a batoľacieho veku

Rámcový program podujatia

Piatok 3.11.2023

Sobota 4.11.2023

08,30  Registrácia hostí a účastníkov                                                                    09,30  Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností

11,30  OBED                                                                                                                  12,30  Otvorenie 43. konferencie FL a technikov pre ZP                                                   Alena Slezáček Bohúňová, prezident SSFLaTZP                                                           Príhovor pri príležitosti otvorenia 43. konferencie FL a TZP                                PhDr. Želmíra Mácová, MPH, výkonná riaditeľka SLS                                                    Viera Jeníková- zakladajúci člen sekcie FL                                                      13,00 1.blok Predsedajúci: Alena Hanušniaková, Alena Slezáček Bohúňová                1.) Zázrak života, alebo… Taký (ne) obyčajný príbeh                                                  Mgr. Adela Červencová,   Alena Slezáček Bohúňová                                                     MD, Čadca,  Lekáreň FNsP, Žilina, odd. výdaja pre verejnosť  Žilina                       2.) Gravidita a hormonálne zmeny v gravidite,  základné vyšetrenia                       v gravidite                                                                                                                    doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD., Jesseniova Lekárska fakulta Martin                     Univerzita Komenského, Ústav pôrodnej asistencie, Bratislava                              3.) Gestačný diabetes a možné riziká pre matku a plod                                             PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH, Nemocničná lekáreň, Univerzitná                    nemocnica, Martin                                                                                                        4.) Riziká fytoterapie v gravidite                                                                                    PharmDr. Margaréta Šubová, Ústav farmácie LF SZU Bratislava                                Daniel Krchňák, DiS., Katedra galenickej farmácie, FF UK, Bratislava                    5.) Pôrod od A po Z                                                                                                          MUDr. Marek Pavlišin, odd. gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina                       6.) Zdravotnícke pomôcky súvisiace s graviditou, pôrodom a                                  dojčením – Mgr. Adriana Komačková, Lekáreň Žilpo, odd. výdaja                               zdravotníckych pomôcok, Žilina                                                                                    7.) Šestonedelie, popôrodná starostlivosť a možné popôrodné                              komplikácie u rodičky                                                                                                       Mgr. Erika Maskalová, PhD., Jesseniova Lekárska fakulta Martin                               Univerzita Komenského, Ústav pôrodnej asistencie, Bratislava                              8.) Základné skríningové vyšetrenia u novorodenca                                                  Mgr. Alena Dibalová,  Bc. Lenka Kmeťová, Neonatologická klinika,                           Univerzitná nemocnica Martin                                                                                      9.) Dojčenie – farmaceutický laborant ako sprievodca nenátlakového                     dojčenia                                                                                                                         Ing. Mária Lamparská, Damipharm, Nitra

16,00 P R E S T Á V K A                                                                                                          Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností, občerstvenie      17,00 2. blok Predsedajúci: PhDr. Andrea Bukovská, MPH, MBA, Jana Olejová        10.) Aktuálne odporúčania vo výžive dojčiat, po ukončení dojčenia                          Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., Klinika detí a dorastu,                                     Univerzitná nemocnica Martin                                                                                      11.) Benefity dietylamínovej a sodnej soli diklofenaku,                                               pri muskuloskeletárnych bolestiach v reálnom živote.                                         PharmDr. Natália Rozman Antolíková, PhD., Katedra farmakológie                            a toxikológie                                                                                                                          Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice                                          12.) Komplexná terapia hemoroidov, nie len počas tehotenstva –                           kľúčová rola farmaceutických laborantov a farmaceutov                                     Mgr. Erik Novanský, Bratislava                                                                                     13.) Úloha lekární pri liečbe vaginálnych infekcií                                                         MUDr. Jakub Janák, gynekológ a pôrodník                                                                14.) Áno, aj na Slovensku sa to dá!                                                                                    Výroba liekov a farmaceutický laborant.                                                                  Mgr. Jozef Naňo, Banská Bystrica                                                              18,30  AKTUÁLNA PROBLEMATIKA FARMACEUTICKĚHO  LABORANTA                     15.)  Časopis Teória a prax – farmaceutický laborant                                                     PhDr. Anna Kmeťová, vydavateľstvo Jana, Lehota pod Vtáčnikom                        16.) Aktuality v Slovenskej komore MTP                                                                       Iveta Šluchová  – prezident  SK MTP, Trenčín                                                            17.) SSFLaTZP – udeľovanie ocenení členom SSFLaTZP                                               JUDr. Mária Mistríková, Slovenská lekárska spoločnosť                                               Alena Slezáček Bohúňová, prezident SSFLaTZP

19,00   D I S K U S I A

20,30   S P O L O Č E N S K Ý  V E Č E R        

08,00   Registrácia účastníkov

             Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností

08,30

3. blok Predsedajúci:  Alica Vargová, Katarína Brídziková 

                  1.) Nebuďte na menopauzu sama,  MUDr. Igor Šulc, Praha       

                 2.) Bio ovos v starostlivosti o detskú pokožku 

                  Ing. Zuzana Bellovičová, Trnava   

                3.) Nazálne dekongestíva – keď cieľom liečby nie je len upchatý                           nos         

                    Mgr. Peter Klembala, Bratislava 

               4.) Histamínová intolerancia – známa neznáma

                MUDr. Peter Širola, Bratislava 

               5.) Poruchy psychiky a s nimi súvisiace somatické ochorenia 

                PharmDr. Zdeněk Nouzovský, Bratislava   

               6.) Starostlivosť o pokožku detí aj dospelých

                Július Černák 

 

10,00    P R E S T Á V K A        

                Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností, 

                Občerstvenie 

10,30 

4. blok Predsedajúci: Alena Slezáček Bohúňová, Valéria Tóthová

                7.) Strieborná pomoc

                MUDr. Radmila Sládičeková, PhD, MPH, Bratislava 

                8.) Riešenie akútnych aj chronických urologických infekcií

                MUDr. Michal Kmak , Košice                          

                9.) Imunomodulácia v kontexte trénovanej imunity

                RNDr. Renáta Kuniaková, Mgr. Martin Pinček 

                10.) Moderné laboratórne a prístrojové vybavenie pre

                magistraliter prípravu

                Mgr. Jana Nemcová, Bratislava

12,00  Z Á V E R   odovzdanie potvrdení o účasti  

 12,30  O B E D