Program

Ústredná téma konferencie

Alergie, potravinové senzitivity a intolerancie – problém tretieho tisícročia

V rámci hlavnej témy budú komunikované  nasledujúce problematiky:

 • Alergická reakcia – základné definície, vznik,  prejavy a príznaky
 • Najčastejšie alergény tretieho tisícročia
 • Anafylaxia – keď alergia ohrozuje život
 • Diagnostika a liečba alergií
 • Astma bronchiale
 • Atopické prejavy na koži u detského pacienta
 • Možnosťi špeciálnej výživy u detí s predispozíciou atópie
 • Gluténová intolerancia, Gluténová alergia
 • Celiakia
 • Histamínová intolerancia
 • Laktózová intolerancia

Rámcový program podujatia

Piatok 8.11.2024

Sobota 9.11.2024

08,30  Registrácia hostí a účastníkov                                                                    09,30  Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností

11,30  OBED                                                                                                                  12,30  Otvorenie 45. konferencie FL a technikov pre ZP                                                         Príhovor pri príležitosti otvorenia 45. konferencie FL a TZP                    Príhovory hostí                                                                                                        13,00 1.blok Predsedajúci: Alena Hanušniaková, Alena Slezáček Bohúňová                Blok prednášok v rámci témy ( program v príprave )

16,00 P R E S T Á V K A                                                                                                          Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností                                                Občerstvenie     

17,00 2. blok Predsedajúci: PhDr. Andrea Bukovská, MPH, MBA, Jana Olejová            Blok prednášok v rámci témy ( program v príprave )

18,30 AKTUÁLNA PROBLEMATIKA FARMACEUTICKÉHO LABORANTA

Panelová diskusia

Aktuality v Slovenskej komore MTP

Časopis Teória a prax – farmaceutický laborant

Aktuality v Slovenskej komore MTP

Činnosť  SSFLaTZP – udeľovanie ocenení

19,00   D I S K U S I A

20,30   S P O L O Č E N S K Ý  V E Č E R 

 

08,00   Registrácia účastníkov

             Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností

08,30

3. blok Predsedajúci: Valéria Tóthová, Katarína Brídziková

Blok prednášok v rámci témy ( program v príprave )              

10,00    P R E S T Á V K A        

                Prehliadka vystavujúcich farmaceutických spoločností, 

                Coffe break 

10,30 4. blok Predsedajúci: Júlia Šteffková, Alica Vargová

Blok prednášok v rámci témy ( program v príprave )

11,30  Z Á V E R   odovzdanie potvrdení o účasti  

 12,30  O B E D