Účastníci informácie

Z dôvodu naplnenia kapacity sa už na konferenciu nedá prihlásiť!

Začiatok konferencie: 3.11.2023 o 10.00 hod.

Záver konferencie:      4.11.2023 o 12.00 hod.

Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Starý Smokovec 21

Uzávierka registrácie na podujatie : 30. september 2023

Poplatky

Členovia Slovenskej spoločnosti farmaceutických laborantov a TZP                                                                                     10€

(! Členovia SSFLaTZP musia mať uhradený ročný členský poplatok za rok 2023!)

Ostatní – do termínu uzávierky 30.09.2023                     25€

Ostatní – po termíne uzávierky 30.09.2023                    40

Konferenčný poplatok je možné vrátiť iba v závažnom prípade neúčasti, a to pokiaľ účastník o vrátenie požiada maximálne       3 dni pred začiatkom podujatia mailom. Neskôr už poplatok nie je možné vrátiť, nakoľko všetok materiál je pre účastníka pripravený a uhradený ( certifikát, zborníky, visačka s menom, lístky na obedy, pozvánka na spoločenský večer, či iný pracovný materiál).

Úhrada poplatkov

V rámci registrácie na podujatie www.verite.sk 

VÉRITÉ s.r.o., Žilina

Na bankový účet vedený vo FIO banka a.s.

Číslo účtu / IBAN: SK33 8330 0000 0020 0247 3804

Pri úhrade prosím uveďte variabilný symbol: Vaše ID

Ubytovanie

Z dôvodu veľkého záujmu o podujatie, už nie je dostupné ubytovanie v hoteli Bellevue!

Odporúčame Vám ubytovanie v hoteli                                    Resort Miramonti*** Horný Smokovec č. 8.
(Vzdialenosť od hotela Bellevue cca 1000 m), v ktorom máme dohodnuté nasledovné ceny v čase podujatia:
     44,50 €/ 1 posteľová izba s raňajkami + miestna daň

     65 € / 2 osoby s raňajkami + miestna daň                                                     (32,50 na osobu vrátane raňajok)

Toto ubytovanie je potrebné rezervovať  individuálne                cez nasledujúce kontakty:

                        Tel: +421 948 109 859                                                                              +421 948 019 922
                       E-mail: info@miramonti.sk

Stravovanie

Obed: V prvý aj druhý konferenčný deň 12€/obed

Raňajky v cene ubytovania

Coffe break 2x

Večera v rámci spoločenského večera

Kredity

12 kreditov (na základe vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z.z)

Prednášky

Kongresová sála  Bellevue II

Výstavné stánky

Kongres foyer Bellevue, 062 01 Starý Smokovec 21

Spoločenský večer

3.11.2023 Sála Grand Bellevue