Účastníci informácie

Začiatok konferencie: 8.11.2024 o 10.00 hod.

Záver konferencie:     9.11.2024 o 12.00 hod.

Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec 21

Uzávierka registrácie na podujatie : 30. september 2024

Registrácia môže byť  ukončená tiež pri naplnení maximálnej kapacity!

Poplatky

Členovia Slovenskej spoločnosti farmaceutických          laborantov a TZP, ktorí majú uhradený                                              ročný členský poplatok za rok 2024                                  10

Farmaceutickí laboranti a technici ZP,                                    členovia a nečlenovia komory MTP                                                     – do termínu 30.9.2024                                                      25

Ostatní (iné zdravotnícke povolania)                                                      – do termínu 30.09.2024                                                    40 €

Všetci po termíne uzávierky                                            40

Konferenčný poplatok je možné vrátiť iba v závažnom prípade neúčasti, a to pokiaľ účastník o vrátenie požiada maximálne       3 dni pred začiatkom podujatia mailom. Neskôr už poplatok nie je možné vrátiť, nakoľko všetok materiál je pre účastníka pripravený a uhradený ( certifikát, zborníky, visačka s menom, lístky na obedy, pozvánka na spoločenský večer, či iný pracovný materiál).

Úhrada poplatkov

V rámci registrácie na podujatie www.verite.sk 

VÉRITÉ s.r.o., Žilina

Na bankový účet vedený vo FIO banka a.s.

Číslo účtu / IBAN: SK33 8330 0000 0020 0247 3804

Pri úhrade prosím uveďte variabilný symbol: Vaše ID

Ubytovanie

Grand hotel Bellevue****                                                        Jedno, dvoj, trojlôžkové izby, štvorlôžkové štúdio 2+2.

Cena ubytovania: 1 osoba/1 noc 45 € + miestny poplatok 3,50 € (raňajky v cene ubytovania).

Ubytovanie v hoteli Bellevue je garantované iba účastníkom, ktorí sa prihlásia do termínu 30.9.2024, prípadne do naplnenia kapacity hotela. Po tomto termíne si účastníci zabezpečujú ubytovanie individuálne.

Rezervácia ubytovania je záväzná z dôvodov 100% storno poplatku.

UBYTOVANIE SI ÚČASTNÍCI HRADIA AŽ PRI PRÍCHODE, V RECEPCII HOTELA!

Stravovanie

Obed: V prvý aj druhý konferenčný deň 14 €/1 obed

Raňajky v cene ubytovania

Coffe break 2x

Večera v rámci spoločenského večera

POPLATOK ZA OBEDY JE POTREBNÉ UHRADIŤ                      NA ÚČET VÉRITÉ S REGISTRAČNÝM POPLATKOM                      DO 48 HOD. OD REGISTRÁCIE!

Kredity

12 kreditov (na základe vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z.z)

Prednášky

Kongresová sála  Bellevue II

Výstavné stánky

Kongres foyer Bellevue, 062 01 Horný Smokovec 21

Spoločenský večer

8.11.2024 Sála Grand Bellevue